dimarts, 5 de gener de 2010

El gener Ñaque, de polls i actors


Es convida a tots a l'estrena en sala comercial de l'obra Ñaque, de polls i actors, que és del dramaturg valencià José Sanchis Sinisterra, i per a la presentació a Xile està dirigida pel director andalús Jesús Codina Oria, i està protagonitzada per Ramón Llao i José Martínez. La presentació serà aquest dimecres 6 de gener al Teatre del Sindicat d'actors SIDARTE, ubicat a Ernesto Pinto Lagarrigue 151, Barri Bellavista a les 21.30 hores. La presentació del dimecres 6 de gener és gratuïta, però de tota manera confirmen la reserva als telèfons 7.771.036 i 7.771.966.
L' obra conta la història del Solano i el Rius, dos còmics castellans del segle XVII, ambdós han de repetir al públic un espectacle, però els dubtes, temors, preguntes que els atabalen, interrompen i retarden constantment la seva actuació. És una reflexió sobre la precària vida dels actors, la condició de l' espectador i la fugacitat de la representació i la necessitat, en canvi, de perdurar, de deixar petjada i el del director José Sanchis Sinisterra.

Jesús Codina Oria, va realitzar estudis de Solfeig al Conservatori de Sevilla i Història a la Universitat de Sevilla, a més cursa dos anys d'Art Dramàtic a l'Institut del Teatre de Sevilla i es va llicenciar en Direcció teatral a la Reial Escola Superior d'Art Dramàtic de Madrid. L'any 1998 va fundar la companyia Malyerba Teatre amb la qual va actuar, va escriure i va dirigir. El 2005 arriba a Xile per dirigir una coproducció Hispano-xilena, "El Quixot dels Andes" de José Yovane, i des d'aquest any treballa al Teatre Sant Genís de Santiago de Xile per a qui ha dirigit les Comèdies "Pijames" de Marc Camoletti (Premi APES 2005 a la millor comèdia atorgat per l'Associació de periodistes de l'espectacle de Xile) i "Esperant la cigonya" de Ray Coon. (font: http://www.eutopia07.org/index.php?option=com_content&task=view&id=127)

José Sanchis Sinisterra, és un dramaturg i director de teatre valencià que escriu en llengua castellana, i té un gran reconeixement en l' escena del teatre espanyol, a més s' ocupa en l' àmbit docent i pedagògic del teatre, en aquesta àrea ha buscat reivindicar la doble naturalesa del text dramàtic. En 1971 és nomenat professor titular de l' Institut de Teatre de Barcelona , en 1973 participa en el primer Festival Grec de Barcelona com director, des de 1984 és professor de Teoria i Història de la Representació Teatral a la Universitat Autònoma de Barcelona i en 1989 engega la Sala Becket a Barcelona, la qual en 1997 trasllada a Madrid.


EN CASTELLÁSe invita a todos al estreno en sala comercial de la obra Ñaque, de piojos y actores, que es del dramaturgo valenciano José Sanchis Sinisterra, y para la presentación en Chile está dirigida por el director andaluz Jesús Codina Oria, y está protagonizada por Ramón Llao y José Martínez. La presentación será este miércoles 6 de enero en el Teatro del Sindicato de actores SIDARTE, ubicado en Ernesto Pinto Lagarrigue 151, Barrio Bellavista a las 21.30 horas. La presentación del miércoles 6 de enero es gratuita, pero de todas formas confirmen la reserva a los teléfonos 7771036 y 7771966.

La obra cuenta la historia de Solano y Ríos, dos cómicos castellanos del siglo XVII, ambos tienen que repetir al público un espectáculo, pero las dudas, temores, preguntas que los agobian, interrumpen y retrasan constantemente su actuación. Es una reflexión sobre la precaria vida de los actores, la condición del espectador y la fugacidad de la representación y la necesidad, en cambio, de perdurar, de dejar huella y el del director José Sanchis Sinisterra.

Jesús Codina Oria, realizó estudios de Solfeo en el Conservatorio de Sevilla e Historia en la Universidad de Sevilla, además cursa dos años de Arte Dramático en el Instituto del Teatro de Sevilla y se licenció en Dirección teatral en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. En 1998 fundó la compañía Malyerba Teatro con la cual actuó, escribió y dirigió. El 2005 llega a Chile para dirigir una coproducción Hispano-chilena, “El Quijote de los Andes” de José Yovane, y desde ese año trabaja en el Teatro San Ginés de Santiago de Chile para quien ha dirigido las Comedias “Pijamas” de Marc Camoletti (Premio APES 2005 a la mejor comedia otorgado por la Asociación de periodistas del espectáculo de Chile) y “Esperando la cigüeña” de Ray Coone. (fuente: http://www.eutopia07.org/index.php?option=com_content&task=view&id=127)

José Sanchis Sinisterra, es un dramaturgo y director de teatro valenciano que escribe en lengua castellana, y tiene un gran reconocimiento en la escena del teatro español, además se ocupa en el ámbito docente y pedagógico del teatro, en esta área ha buscado reivindicar la doble naturaleza del texto dramático. En 1971 es nombrado profesor titular del Instituto de Teatro de Barcelona, en 1973 participa en el primer Festival Griego de Barcelona como director, desde 1984 es profesor de Teoría e Historia de la Representación Teatral en la Universidad Autónoma de Barcelona y en 1989 pone en marcha la Sala Becket en Barcelona, la que en 1997 traslada a Madrid.