dijous, 27 de novembre de 2008

Nova plataforma virtual per aprendre català

Si vols aprendre català i no tens temps d'anar a classe, o vols reforçar les classes presencials amb un complement virtual, visita Parla.cat. Parla.cat és un espai virtual d’aprenentatge que posa a l’abast de tothom materials didàctics per aprendre la llengua catalana. El curs es pot fer seguint la modalitat lliure o la modalitat amb tutoria.

A més, aquesta plataforma compta amb un espai d’oci i cultura, La Rambla virtual, dedicat també a la trobada i la interacció entre els membres que formen part de l’entorn virtual. Per a més informació, accediu a la plataforma a través de la web http://www.parla.cat/.
________________________________________________________

Si quieres aprender catalán y no tienes tiempo de ir a clase, o quieres reforzar las clases presenciales con un complemento virtual, visita Parla.cat. Parla.cat es un espacio virtual de aprendizaje que pone al alcance de todo el mundo materiales didácticos para aprender la lengua catalana. El curso se puede seguir mediante la modalidad libre o la modalidad tutorizada.

Esta plataforma cuenta, además, con un espacio de ocio y cultura, La Rambla virtual, dedicado también al encuentro y la interacción entre los miembros que forman parte del entorno virtual, Para más información, accede a la plataforma a través de la web http://www.parla.cat/.